Till syndernas förlåtelse – Perspektiv på beredelsen i mässan

148 kr

Artikelnr: 9789175805405 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 93 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Till syndernas förlåtelse är en rapport från ett seminarium kring syndabekännelse och avlösning i Svenska kyrkans nattvardsfirande. Frågorna om beredelsens plats, funktion och utformning behöver bli föremål för diskussion ur ett pastoralt perspektiv.

Hur skall vi gestalta denna beredelse på ett pastoralt lämpligt sätt? Är obligatorisk syndabekännelse med avlösning något nödvändigt, något önskvärt och gott eller rentav något problematisk? Vad gör det med gudstjänsten? Vad gör det med gudstjänstfirarna?

Genom att anlägga flera olika perspektiv på frågan om syndabekännelse och avlösning vill boken vara till hjälp för den pastorala reflektion som är nödvändig kring frågorna om beredelsemomentets utformning idag.

Innehåll:

Inledning
Ingemar Birgersson

Syndabekännelse och eukaristi
Några nedslag i kyrkohistorien som bakgrund
Mikael Isacson

Skriftermål som nattvardsberedelse
Liturgihistoriskt perspektiv på beredelsen i mässan
Lars Eckerdal

Det kan ta ett helt liv att fatta vad vi har fått ta emot
Själavårdsperspektiv på beredelsen i mässan
Göran Prytz

Bot, bön och lovsång
Gudstjänstperspektiv på beredelsen i mässan
Mikael Löwegren

Gör en sådan inledning rättvisa åt mötet med Jesus?
Församlingsperspektiv på beredelsen
Josefine Callenberg Sävenstrand & Gunilla Martinsson