Tidens tecken – Tecknens tyranni

155 kr

Artikelnr: 9789175808215 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 138Format: | Redaktör: | Övrigt:

Ingår i skriftserien Tidens tecken. Nr 1 2016

Beskrivning

Beskrivning

Tidens Tecken erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet, vision och identitet belyses ur olika perspektiv. Publikationen ges ut en gång per år. Varje nummer behandlar ett nytt tema. I detta nummer, Tecknens tyranni, utforskar artikelförfattarna från olika infallsvinklar sociala, etiska och existentiella utmaningar som teknikutvecklingen ställer oss inför.

Tidens tecken ges ut vid kyrkokansliet och vill värna och tillvarata en mångfald av röster och perspektiv. I varje nummer förhåller sig därför artikelförfattarna fritt till angivet tema och de uppfattningar de framför överensstämmer inte av nödvändighet med Svenska kyrkans.

I detta nummer medverkar Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi; Joel Halldorf, docent i kyrkohistoria; Nicholas Carr, Pulitzer-nominerad författare; Leonidas Donskis, professor i politisk filosofi; Ulrika Milles, frilansade litteraturkritiker och redaktör; Karin Johannisson, författare och professor emerita i idé- och lärdomshistoria; Alf Hornborg, kulturantropolog och professor i humanekologi vid Lunds universitet.