Tankar om Gud, kristen tro och livets mening

258 kr

Artikelnr: 9789175808147 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 348 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Frågor om vem människan är (människosyn) och hur hon passar in i alltihopa (världsbild eller verklighetsuppfatt- ning) utgör några av filosofins mest centrala frågor. Men hur kan de egentligen besvaras och spelar Gud någon roll i sammanhanget? Min ingång är att om Gud finns eller inte spelar en avgörande roll för vår grundläggande gestaltning av tillvaron. Gudsfrågan rör om vi – som självmedvetna varelser – på djupet hör hemma i universum eller om vår existensform saknar en djupare förankring i tillvaron, ja, kanske till och med är en illusion. I denna bok har jag samlat essäer som jag skrivit om relationen mellan tro och vetande, om relationen mellan vetenskap och religion och då i första hand kristen tro, men även frågor om Guds relevans för livets mening och vilken roll slump kan ha i en kristen världsbild behandlas.