Symfoniska röster – Kyrklig trosförmedling genom tiderna

275 kr

Artikelnr: 9789175805726 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 428 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Denna för svenska förhållanden unika bok ger oss den västerländska kyrkans mångfaldiga vittnesbörd om sin tro. Med mer än 200 texter från hela kyrkans historia bidrar kyrkolärare och lekmän, mystiker och skolteologer till en välljudande symfoni. Under rubriker som Gudskunskapen, dess källor och växt, Den treenige guden och hans gärningar, Kyrkan – kristi kropp och brud, Gudstjänst och sakrament, Efterföljelsen, Från tron till skådandet leds vi genom symfonins olika satser. Tillsammans blir det ett överväldigande vittnesbörd om den Katolska kyrkans trosförmedling genom tiderna. För urval och översättning står prof Alf Härdelin. Han är känd för sin forskning om den internationella och svenska medeltidens kyrkoliv.