Svenskt Patristiskt Bibliotek, band VIII – Teologi efter Nicaea

269 kr

Artikelnr: 9789177772682 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 238 Format: | Redaktör: || Övrigt:

Utkommer 14 juni, går att beställa nu

Beskrivning

Beskrivning

I Svenskt Patristiskt Bibliotek VIII presenteras kyrkofäder från 300-­ och 400­- talen, en blomstringstid i kyrkans historia. Bokens första del behandlar officiella texter från de stora koncilierna mellan år 325 och 451, detta för att ge läsaren ett teologiskt ramverk. I bokens andra del ges exempel från olika kyrkofäder hur kyrkans teologi gestaltades ute i församlingarna, genom predikan, brev, dopundervisning och poesi. Volymens redaktörer är Daniel Wihlborg och Katarina Pålsson.