Svenskt Patristiskt bibliotek, band I, Gudstjänst & kyrkoliv

269 kr

Artikelnr: 9789175801674 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 226 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Huvudred Samuel Rubenson, denna boks red Per Beskow. Den första boken i en unik serie om tio volymer med nyöversatta texter från den tidiga kyrkan. Bokverket är tematiskt uppbyggt och texterna är översatta och kommenterade av vårt lands ledande forskare i patristik. I denna volym får vi en inblick i den tidiga kyrkans böner, liturgi och gudstjänstliv, dess trosbekännelser och organisation.