Tillbaka

Svenskt Gudstjänstliv Årg. 85, 2010 – Barnkonventionen 20 år

199 kr

Artikelnr: 9789175805498 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 220 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs den 20 november 1989. Vad har konventionen betytt här i Sverige, vad betyder den i dag och vad borde den betyda? Frågorna berörs på olika sätt i tre av artiklarna i denna bok. Elizabeth Englundh redogör för Barnkonventionens tillkomst och resonerar om vad som krävs för att den ska bli bättre känd och tillämpad i vårt land. Sven-Åke Selander ger en bred överblick över områden där kristna trossamfund i Sverige kommer i beröring med Barnkonventionen. Ragnhild Strauman presenterar den brett upplagda norska »trosoplæringsreform» som vill tillgodose såväl barns frihet som deras rätt till religion. Vad kan vi lära av detta norska projekt? Förutom artiklarna till årets tema innehåller boken ett bidrag av Anders Piltz om vad som hände med populära medeltida Mariasånger under och efter reformationen. Boken avslutas med en fyllig recensionsavdelning. författarna Elizabeth Englundh, fil. dr i pedagogik, universitetsadjunkt vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet Sven-Åke Selander, teol. och fil. dr, professor em. i kyrko- och samfundsvetenskap vid Lunds universitet Ragnhild Strauman, förstelektor i kyrkomusik vid Kirkelig utdanningssenter i nord, Tromsø Anders Piltz, professor em. i latin vid Lunds universitet och biskopsvikarie för gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift redaktör för årsboken Stephan Borgehammar redaktion Folke Bohlin, Stephan Borgehammar, Anna J. Evertsson, Ragnar Holte, Sven-Åke Selander och Stina Fallberg Sundmark Årsboken ges ut med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet samt från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse).