Svensk påskpredikan genom tiderna

234 kr

Artikelnr: 9789175804347 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 416 Format: | Redaktör: ||
Beskrivning

Beskrivning

Det kristna påskbudskapet har förkunnats i det svenska riket sedan medeltiden. Predikan skulle visa vad bibelord, kyrka och tradition hade att säga om livet, döden och evigheten, om räddning och frälsning, om ansvar och nåd, om tillit och hopp. Sådana begrepp är lika levande och existentiellt viktiga för människor i dag. De analyser av påskpredikningar som presenteras i denna bok utgör sammantaget en vandring genom den svenska kristna trosförkunnelsens historia. De illustrerar förkunnarnas strävan att knyta an till sin samtid och utlägga påskbudskapet under nya förutsättningar. Både för teologiska studier och för diskussioner kring predikan nu och då liksom för fördjupningar kring väsentliga existentiella frågor erbjuder uppsatserna ett rikligt material.

I boken medverkar följande författare:
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, Lunds universitet
Christer Pahlmblad, docent i kyrkovetenskap, Lunds universitet
Sven-Åke Selander, professor em. i kyrko- och samfundsvetenskap, Lunds universitet
Jyrki Knuutila, docent i praktisk teologi, Helsingfors universitet
Oloph Bexell, professor i kyrkohistoria, Uppsala universitet
Sune Fahlgren, teol. dr, direktor för studieförbundet Bildas
utbildningscenter, Jerusalem