Svensk mission och kyrkorna som växt fram

350 kr

Artikelnr: 9789177771845 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 704 Format: | Redaktör: |||| Övrigt:

Studia Missionalia Svecana CXXII

Beskrivning

Beskrivning

Mission har varit en stark folkrörelse i Sverige. Hundratusentals människor över vårt land gjorde insamlingar, bad och läste med stor iver om missionens arbete i andra länder.
Över tolv tusen svenska missionärer har sänts ut till över hundra länder. För många blev missionen ett livskall. Den första generationen var ofta pionjärer som startade nya församlingar medan senare generationer har byggt upp institutioner och assisterat de framväxande kyrkorna i ett omfattande utvecklingsarbete.
Kyrkor med rötter i svensk mission har upplevt en kraftig tillväxt och har i dag över femtio miljoner tillhöriga, framför allt i Latinamerika och Afrika. Boken skildrar framväxten av dessa kyrkor och olika utmaningar som de möter i dag. I ett sjuttiotal personrutor presenteras ett urval svenska missionärer och lokala kyrkoledare, kvinnor och män.
Boken Svensk mission och kyrkorna som växt fram fyller en lucka i senare decenniers litteratur eftersom den presenterar den ekumeniska bredden av svensk mission och de framväxande kyrkorna på olika kontinenter. Ett trettiotal författare har skrivit de olika delarna i boken.

Missionsberättelser har öppnat hjärtan för världen utanför Sverige. Missionsengagemang har lagt grunden till syföreningar, samfund och biståndspolitik. Svensk mission har förändrat liv, format kyrkor och påverkat samhällen under tre århundraden. Tag och läs! Cecilia Wejryd, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet

Detta är en bok om initiativ och processer, men inte minst om människor som burit upp arbetet. Innehållet är brett men fokuserat, lärt men tillgängligt. Boken är både uppslagsverk och läsupplevelse. Ett självklart framtida standardverk. Håkan Arenius, journalist, Örebro

En rik källa till kunskap om svensk mission! Boken beskriver historien ur olika perspektiv, där aktörer såväl som geografisk och tematisk inriktning får eget utrymme. Vårt arbete inom Svenska missionsrådet återspeglas i ett bredare sammanhang. Rekommenderas varmt! Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet