Striden om psalmboken

240 kr

Artikelnr: 9789175806679 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 351 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Striden om psalmboken söker beskriva historien om 1921 års Psalmbok. Denna bok, som föregicks av otaliga officiella och privata förslag samt kommittéer, blev aldrig vad dess förespråkare hade hoppats på. Kyrkomötet 1920 antog den men frågan fördes genom en motion till riksdagens bord. Där blev följden en vädjan att regeringen skulle uppskjuta ett slutligt beslut i frågan. Regeringen ställdes inför ett svårt val. Skulle man stadfästa kyrkomötets beslut eller tillmötesgå riksdagens vädjan om ett uppskov? Beslutet blev en kompromiss. Den nya psalmboken fick ges ut, men blev inte sanktionerad som Den Svenska Psalmboken. 1819 års psalmbok var alltså fortfarande den sanktionerade utgåvan.

Författaren söker belysa »psalmboksfrågan« mot bakgrund av den omdaning av samhället som skedde kring sekelskiftet och de första decennierna av 1900-talet. Den politiska bilden kom att radikalt förändras och detta fick även följder inom kyrkans område. I kapitlet Socialdemokraterna och Kyrkan belyses utvecklingen inom respektive läger och ledande gestalter lyftes fram.