Slaget om kyrkan

290 kr

Artikelnr: 9789177770749 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 421Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Slaget om kyrkan. Yngve Brilioths ecklesiologiska och kyrkopolitiska strävanden 1931–1958, handlar om Yngve Brilioths liv och verk från Nathan Söderbloms död år 1931 fram till pensioneringen år 1958. Under denna tid var han verksam som professor och domprost i Lund, biskop i Växjö och ärkebiskop i Uppsala och verkade på olika sätt för en liturgisk förnyelse i den svenska kyrkan. Denna bok belyser hur Brilioths ecklesiologi kom till uttryck genom hans agerande i olika skeenden såsom historiker, kyrkohistoriker, praktisk teolog, präst och biskop. I boken beskrivs bland annat Brilioths relation till ”Den nya kyrkosynen” och till den svenska högkyrkligheten, liksom hans roll i frågan om kvinnors prästvigning liksom i Helanderaffären.

Maria Eckerdal är teologie doktor och komminister i Sigtuna församling. Hon har tidigare skrivit avhandlingen En katolsk liturgi för en katolsk kyrka. Yngve Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914–1942 och är dessutom författare till boken Mannen som flyttade horisonten. Yngve Brilioth. En ecklesiologisk biografi 1891–1931.