Sensus fidei – I kyrkans liv

174 kr

Artikelnr: 9789175808369 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 90 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

Hur skall man i vår tid, så präglad av åsiktsmångfald, kunna få skarpare konturer kring vad som är kyrkans tro? Skriften Sensus fidei – i kyrkans liv är unikt och kan bli till stor hjälp.

Kyrkan framställs här som en de troendes gemenskap, inte en samling individer som råkar ha samma tro. De enskilda troende tror genom att instämma i kyrkans tro, vilket är tydligast i själva dophandlingen. Men kyrkan är också ett trossubjekt, varför ”sinnet för tron” – sensus fidei – finns både hos den troende och hos kyrkan som helhet.

Å ena sidan hänför sig sensus fidei till den troendes personliga förmåga att i gemenskap med kyrkan urskilja trons sanning.
Å andra sidan hänför sig sensus fidelium till en gemensam och kyrklig verklighet: kyrkans eget trosmedvetande, genom vilket hon erkänner sin Herre och förkunnar hans ord

De som förkunnar och undervisar i kyrkan måste lyssna till dem som bär tron – enskilt och tillsammans som en enda kropp. Den troende som lyssnar till förkunnelse och undervisning igenkänner med sitt ”trosmedvetande” den rätta tron.

Sensus fidei – i kyrkans liv har utarbetats av Den Internationella Teologkommissionen inom Katolska kyrkan. Dokumentet gör inte anspråk på att lösa alla frågor som kommer upp. Snarare visar det att tolkningen av sensus fidei behöver fördjupas ytterligare. Det gäller inte en akademisk frågeställning, utan är en fråga om evangeliets förkunnelse i dagens värld.