Sanningens regel

149 kr

Artikelnr: 9789175804620 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 143 Format: | Övrigt:

2:a upplagan

Beskrivning

Beskrivning

Sanningens regel är den term, som kyrkofadern Irenaeus använder för att ange vad han anser vara Bibelns centrala innehåll. Som synonym använder han också uttrycket ’trons regel’. Denna till synes enkla helhetssyn på den kristna tron är i våra dagar minst sagt häpnadsväckande: Sanningen själv är ’regel’ för den kristna trons innehåll. Det betyder att i kristendomen är trosinnehållet relaterat till verkligheten. I denna bok undersöks vad trosregeln innebar för de tidiga kyrkofäderna och hur den kristna traditionen i dess autentiska former har förmedlats in i nutiden. I några kapitel berörs avgörande frågor om hur den kristna läran har utvecklats, än i levande kontakt med sina rötter, än ut i livlös spekulation.