Tillbaka

Rivalitet, våld, revolt, Kain och Abel hos Willy Kyrklund, Bengt Anderberg, Lars Gyllensten

199 kr

Artikelnr: 9789172170742 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 188Format: | Övrigt:

Akademisk avhandling i litteraturvetenskap

Beskrivning

Beskrivning

En myt kan förstås som en särskilt allvarlig och angelägen berättelse med betydelse för såväl individ som samhälle. Den bibliska berättelsen om Kain och Abel är en sådan myt. I denna bok analyseras Kain- och Abelmytens funktion i framför allt tre skönlitterära texter; Willy Kyrklunds novell »Abel Amatus Ohmberg« (1948), Bengt Anderbergs roman Kain (1948) och Lars Gyllenstens Kains memoarer (1963). Med utgångspunkt i en teori kring mimesis, begär och kulturell begynnelse undersöks hur skönlitterär gestaltning kan skapa och förmedla nya och intressanta innebörder i begreppen rivalitet, våld och revolt. Genom studiens disposition och tolkningsresultat prövas tanken att Kyrklunds, Anderbergs och Gyllenstens texter tillsammans bildar en modern myt; en ny berättelse i ett angeläget ärende.

Jonas Andersson är verksam vid Karlstads universitet. Rivalitet, våld, revolt är hans doktorsavhandling i litteraturvetenskap.