Religionssociologins pionjärer i Sverige

274 kr

Artikelnr: 9789177772514 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 288 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Religionssociologin i Sverige har sina rötter i efterkrigstidens växande sociologiska och kyrkohistoriska forskning som Berndt Gustafsson (1920–1975) representerade. Denna forskning resulterade i etableringen av Religionssociologiska Institutet (RSI) 1962. Ämnet utvecklades därefter genom Göran Gustafssons (1936–2018) studier i sociologi och som professor i religionssociologi i Lund (1978–2001). Till sist har ämnet breddats genom en professur vid Uppsala universitet med Thorleif Pettersson (1940–2010) som innehavare (1988–2007). Denna bok skildrar ämnets framväxt och konsolidering genom att följa pionjärernas forskningsutveckling från 1950­ till 2010­-tal. Genom att fokusera på personernas bakgrund, visioner och forskningsresultat synliggörs forskningens innehåll och metodologiska strategier under mer än femtio år. Det blir då tydligt att ämnet successivt har blivit en del av universitetens expansion mot mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Linnéstödet The Impact of Religion vid Uppsala universitet (2008–2018), med Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), illustrerar detta. Religionssociologin har därmed blivit ett fakultetsövergripande ämne som fungerar internationellt sammanhållande. Författaren har genom samarbete med alla pionjärerna sedan 1960­-talets slut kommit att bli en del av denna utveckling.

Anders Bäckström, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet (2000-2011) samt ämnesföreträdare (2007–2011). Han tog initiativ till forskning om Stat­-kyrka 1997, kyrkors och religioners roll inom det civila samhället i europa 2003 samt Linnéstödsprogrammet The Impact of Religion: Challenges för Society, Law and Democracy 2008. Denna utveckling finns beskriven i boken Forskning och religion och samhälle. Erfarenheter av en centrumbildnings framväxt och etablering vid Uppsala universitet 1997–2019. Acta Universitatis Upsaliensis: Studies in Religion & Society 18 (2020).