Religionens offentlighet. Om religionens

250 kr

Artikelnr: 9789175806624 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 352 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Religionerna spelar idag en tydlig roll i offentligheten, i Sverige och internationellt. Det är inte längre självklart att religion försvinner i ett modernt samhälle, alternativt blir något vissa ägnar sig åt privat eller i krympande kyrkor. Utvecklingen tar sig många olika uttryck. Ett uttryck är att kyrkor i Sverige offentligt tar ställning för en generös flyktingpolitik eller mot försämringar i den svenska välfärden, ett annat är pressdebatter om religiösa inslag vid skolavslutningar, omskärelse av pojkar och Guds existens. Ytterligare ett uttryck är religiöst legitimerat våld och terror, ett annat är den centrala roll muslimska föreställningar om människans värdighet spelade för demokratiaktivister under den arabiska våren. Religionens offentlighet. Om religionens plats i samhället behandlar denna utveckling och de frågor den väcker ur samhällsvetenskapliga, historiska, filosofiska och religionsvetenskapliga perpektiv. Med förankring i svensk och internationell forskning beskrivs utvecklingen och diskuteras utifrån konkreta exempel. Konstruktiva förslag ges till hur religiösa organisationer och individer kan delta i offentliga samtal och samhälleligt liv.

I boken medverkar Dan-Erik Andersson, Anders Bäckström, Petra Carlsson, Urban Claesson, Marie Demker , Jan Eckerdal, Mohammad Fazlhashemi, Elisabeth Gerle, Eva-Lotta Grantén, Carl-Henric Grenholm, Johanna Gustafsson Lundberg, Torkel Jansson, Catherine Keller, Stig Linde, Mattias Martinson, Diana Mulinari, Hanna Stenström, Johannes (A) van der Ven, Ulf Zackariasson.