Psalmernas värld – Tre studier i 1695 års psalmbok

244 kr

Artikelnr: 9789177771166 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 250 Format: | Övrigt:

Nummer 102 i serien Bibliotheca Theologiae Practicae (BTP)

Beskrivning

Beskrivning

Den svenska psalmboken 1695 brukar räknas som ett av 1600-talets mest centrala verk – teologiskt och litterärt. Den bok som ett par decennier in på 1800-talet hade utkommit i minst 250 upplagor och tryckts i inte mindre än 1,5 miljoner exemplar och under mer än hundra år flitigt brukats i kyrka och hem kom att få stort inflytande över menighetens perspektiv på tillvaron. 1695 års psalmbok förtjänar beteckningen folkbok. Trots värderingen av psalmboken som en av de religiöst, ideologiskt och estetiskt viktigaste böckerna i vår äldre litteratur har få undersökningar ägnats dess innehåll.

I bokens tre studier rör vi oss från kungen och den officiella politiken under enväldet, från samhällets överhuvud, till folket, undersåtarna och tidens lyx- och modediskurs, för att avslutningsvis närma oss den enskilda andaktsmänniskan, jaget inför Gud. I denna rörelse kan vi inte bara ana spännvidden i 1695 års psalmbok, utan också dess ideologiska och teologiska laddning och betydelse.

Håkan Möller är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, teolog och kritiker.