Peter Gotlänning och Kristi brud

277 kr

Artikelnr: 9789172171206 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 422Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Dominikanorden stadfästes av påven 1216. År 2016 uppmärksammade Gotlands kyrkohistoriska Sällskap detta i ett seminarium med föreläsningar som senare publicerades i boken Visby, världen och Guds rike Dominikanernas tid på Gotland. Syftet var att allmänt belysa Dominikanordens betydelse under en viktig kyrkohistorisk epok på Gotland. Professor emeritus Nils Blomkvist medverkade såväl vid seminariet som i boken med ett porträtt av Petrus de Dacia som presenterade hans liv och verk i delvis ny belysning. I den här boken tilldelas han namnet Petrus Gothensis eller Peter Gotlänning, en markering av hans härkomst och som i boken föranleder en diskussion med antydan om en bakgrund som prästson. Vi får också följa honom längre ut i Europa till studieåren vid dominikanernas högskola i Köln och slutligen till universitet i Paris. Det är under dessa resor i Europa han kommer i kontakt med Kristina av Stommeln, en enkel bondflicka som på ett betydelsefullt sätt kom att påverka Peters livsöde. Deras andliga gemenskap fördjupas till en gåtfull kärlek som utforskas i boken och leder fram till nya antaganden och slutsatser i denna av mystik präglade kärlekssaga. Källmaterialet är knutet till de resor och besök Peter kunde genomföra, men framför allt till den fleråriga korrespondensen och den skildring av sin kärlek till Kristina som han efterlämnade och som skänkt honom hedersnamnet Sveriges förste författare . Gotlands kyrkohistoriska sällskap har till uppgift att väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier och forskning rörande Gotland samt att publicera litteratur som faller inom sällskapets syfte. Peter Gotlänning är ett mångårigt och värdefullt vetenskapligt arbete med nydanande inslag som vi nu får förmånen att införliva i vår skriftserie.