Tillbaka

På svensk botten om också på främmande mark

155 kr

Artikelnr: 9789175806440 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 149 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Den 19 oktober 1922 bildades Svenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors. Efter tre års intensiva strävanden hade såväl Kungl. Maj:t i Sverige som Finlands Stadsråd godkänt församlingsbildningen, ett besked som firades med stor glädje bland rikssvenskarna i Helsingfors. Denna bok försöker besvara frågan Varför? Kyrkligt sett hade ju svensktalande i Helsingfors goda möjligheter att höra Guds ord på sitt eget modersmål också i de finlandssvenska församlingarna. Varför var det så viktigt få en rikssvensk präst och Kungl. Maj:ts gillande? Vilka var det som ivrade för församlingen? Och vad hade en rikssvensk församling att erbjuda, som inte fanns i de finlandssvenska?

”På svensk botten om också på främmande mark” belyser en del av Svenska kyrkans utlandsverksamhet vid 1900-talets början och berör därmed relationerna mellan Sverige och Finland och deras båda evangelisk-lutherska kyrkor. Framför allt ger boken dock en inblick i den rikssvenska befolkningens i Helsingfors syn på sin egen nationella och kyrkliga tillhörighet i ett land som bara ett drygt sekel tidigare var förenat med deras eget.

Ida Olenius är teologie master i kyrkohistoria och prästvigd för Göteborgs stift i Svenska kyrkan. Denna bok är hennes masterexamensarbete vid Uppsala universitet.