Ordo Missæ – Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942–1967

252 kr

Artikelnr: 9789175807003 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 260 Format: | Övrigt:

Nummer 93 i serien Bibliotheca Theologiae Practicae (BTP)

Beskrivning

Beskrivning

1942 fick Svenska kyrkan en ny kyrkohandbok, påverkad av sin samtids liturgiska rörelse. Ett tydligt uttryck för en process som påverkat den liturgiska försöksverksamheten på 1960- och 70-talen och 1986 års kyrkohandbok. Samtidigt pågick en ”inofficiell försöksverksamhet” där liturgiska aktivister prövade gränserna för hur handboken kunde användas. I samband med utgivningen av Gleerups praktfulla altarmissale beställde prästen och redaktören Knut Peters 100 exemplar av missalet med extra material inbundet: texter och anvisningar som kompletterade den antagna handbokstexten. Detta så kallade ”specialmissale” blev det första i en rad missaletillägg som skulle publiceras. Det senaste i denna serie av tillägg utgavs 2009. Författaren skildrar tillkomsten av Gleerups missale och de tre första missaletilläggen och ställer dem i relation till det liturgiska förändringsarbetet i Svenska kyrkan, liturgisk praxis och teologi. Missalet och tilläggen har ett rikt bildmaterial. Bilderna i dessa böcker behandlas som en teologisk och liturgisk källa och författaren ställer dem i relation till den pågående liturgin som deras egentliga kontext.

Torbjörn Axner är verksam som församlingspräst i Västerås-Barkarö och har sedan slutet på 1970-talet följt liturgins förändring i Svenska kyrkan. Han har gjort ett flertal undersökningar och utredningar om liturgin i Svenska kyrkan vid Uppsala universitet och på uppdrag av kyrkostyrelsen.