Ordet är dig mycket nära

274 kr

Artikelnr: 9789177770237 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 313 Format: | Redaktör: ||
Beskrivning

Beskrivning

Vad sysslar de med, de gammaltestamentliga exegeterna i Sverige? Undervisar förstås, men vad mer? Vad forskar de om? I den här boken får du en del svar på den frågan. Den började som en konferensdag till LarsOlov Erikssons ära, när han efter en lång tjänstgöring slutade som lektor i gamla testamentets exegetik vid Johannelunds teologiska högskola. Därför finns också några internationella forskarbidrag med, men de flesta är svenska. De som har huvudansvar för gamla testamentet vid universitet och högskolor i Sverige fick en fråga om de vill bidra och de flesta svarade ja. Därför presenteras här svensk bibelforskning i dag, begränsat till gamla testamentet.
Flera bidrag känner vi igen som traditionella forskningsämnen inom gamla testamentet, analyser av enskilda texter och fördjupningar i enskilda ämnen. Men det finns också mycket nytt. Nya metodiska grepp, hermeneutiska diskussioner, berättelseanalyser, receptionshis­ toriska framställningar, kulturrelaterade undersökningar m.m. Till och med en presentation av kung David i filmens värld och läsningar av tomas tranströmers dikter. Resultaten visar på en mycket stor mångfald. Den som vill veta mera om gammaltestamentlig forskning i dag har här en guldgruva. Nya insikter, nya metoder, nya former av exegetik i dag i Sverige.