Om befrielseteologins uppkomst i Latinamerika

275 kr

Artikelnr: 9789175808109 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 483 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Befrielseteologin är hittills Latinamerikas främsta bidrag till det teologiska fältet. Men hur föddes den? Skapades den av de fattiga? Är Gustavo Gutiérrez befrielseteologins fader? Eller, växte den fram bland katolska studenter och intellektuella som en produkt av ett kollektivt arbete? I föreliggande doktorsavhandling i sociologi undersöker Ulf Borelius hur och varför befrielseteologin uppstod. Han gör det med analytiska redskap som hämtats från den franske sociologen Pierre Bourdieu och på basis av ett omfattande och delvis nytt empiriskt material. Undersökningen innehåller flera överraskande resultat.