Och hela folket sade Amen – Perspektiv på gudstjänst och kyrka

262 kr

Artikelnr: 9789175808420 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 388 Format: | Redaktör: ||
Beskrivning

Beskrivning

Denna festskrift har fått titeln Och hela folket sade Amen – perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman. Titeln beskriver hur hela den gudstjänstfirande församlingen är aktiv i en gudstjänst som inte är en föreställning med en passiv församling utan en tjänst inför Gud och samtidigt en sändning ut i vardagslivet.

Skriften består av 28 bidrag som inordnas under flera rubriker. Efter en inledning som beskriver jubilarens livsgärning följer artiklar inordnade under flera rubriker: Kyrkan – Guds folk, Kyrkorummet, Gudstjänsten och Predikningar. Slutligen följer en bibliografi över Gunnar Wemans skriftliga produktion.

Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman har i sin gärning som präst, biskop och ärkebiskop många gånger betonat gudstjänsten som den plats där det kristna budskapet förkunnas och förstås och där församlingen rustas till ett liv i världen och där den kristna tron kommer till uttryck i praktiskt handlande. Festskriften tillägnas Gunnar Weman på hans 85-årsdag.