Myrans mening om mattans mönster

173 kr

ISBN: 9789175805610 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 225 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

En myra på en golvmatta har ingen överblick över mattan som helhet. Den kan inte veta att det finns någon som har skapat den. Också vi människor har svårt att förstå hur allt hänger samman. Vi har svårt att greppa kvantfysikers formler och beräkningar, genetikers laborerande med livets molekyler och kosmologers svindlande perspektiv. Det är därför förvånande att vi ibland med så stor säkerhet uttalar oss om världsalltet och livet. Många tror sig veta att det inte kan finnas någon skaparvilja bakom universum och livets väv. Den här boken öppnar för samtal kring frågor om livsvetenskap och livsåskådning. Frågorna är många. Vad innebär det egentligen att tro och att veta? Vad är kunskap? Vad är vetenskap? Vad är religion? Vad är liv? Vad är en människa? Vad är sanning? Författaren tar läsaren med sig till olika öar i den vidsträckta kunskapsarkipelagen. Han menar att den som blir strandsatt på en av öarna, utan vilja att söka sig vidare även till andra kunskapsöar, kan fastna i trångsynthet och intolerans gentemot dem som mött andra vyer och haft möjlighet att blicka ut mot andra horisonter. Varför skulle inte sådant som är mer dolt och svårtolkat kunna existera vid sidan av, eller tillsammans med, det vetenskapligt bevisbara? Stefan Nordström, född 1935, har varit lärare i biologi och andra naturvetenskapliga ämnen sedan begynnelsen av 1960-talet. Efter doktorsexamen i genetik vid Umeå universitet 1974 har han varit verksam där som universitetslektor, docent i medicinsk genetik samt biträdande professor i biologi vid lärarutbildningen. Efter pensionering fortsätter han alltjämt som författare samt med studiecirklar, seminarier och föreläsningar kring de ämnesområden som behandlas i boken.