Motståndets möjligheter – filosofiska repliker till Eberhard Herrmann

216 kr

Artikelnr: 9789172170919 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 306Format: | Övrigt:

Redaktörer: Lena Edlund, Olof Franck, Karin Johannesson, Mikael Stenmark

Beskrivning

Beskrivning

Det här är en bok som både är en hyllning till en av Sveriges banbrytande religionsfilosofer, Eberhard Herrmann, och ett exempel på nutida filosofisk forskning om fenomenet religion. Det är 14 olika forskare som skriver med utgångspunkt i Herrmanns egen forskning. De har fått fria händer att kritisera Herrmanns tankar, vidareutveckla någon tankegång hos honom, kort sagt att filosofera på sitt eget sätt om något som de finner spännande i hans författarskap. Det är i den andan som Eberhard Herrmann vill att religionsfilosofi ska bedrivas och det är genom att visa prov på förmågan att filosofera på detta självständiga sätt som författarna vill framföra sitt tack till honom för den gedigna akademiska gärning som han står för. De medverkande författarna skriver bland annat om konsten att vara realist, filosofi med ett mänskligt ansikte, om tiden som en terräng, om livsfrihet och om det filosofiskt viktiga i mötet och i lyssnandet. De frågar sig vad »verkligheten som bjuder motstånd« är för något, försöker reda ut skillnaden mellan teologi och religionsfilosofi och undrar vad som är felet med metafysik. De försöker bena ut vad påståenden i religiösa respektive vetenskapliga sammanhang innebär. De filosoferar om tron och den yttre världen samt belyser förståelsens betydelse för filosofin.