Moderna franska teologer, en introduktion

228 kr

Artikelnr: 9789175804309 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 182 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

I Moderna franska teologer får vi en helhetsbild av en teologisk »epok« av stor betydelse för 1900-talets teologiska tänkande. Den redogör för teologernas bakgrund och utvecklingsgång innan den belyser deras teologi. Författaren visar hur deras teologiska tänkande har förskjutits efter hand när de har fått nya impulser. Det är en bok som kan läsas både som kurslitteratur vid teologiska högskolor som av var och en som vill sätta sig in i vår tids teologiska utveckling.

»Franska teologer har haft stor betydelse för den kristna teologins och för den katolska kyrkans förnyelse under 1900-talet. Tomas Orylskis bok bjuder på en spännande introduktion till deras bakgrund och tankesätt … I dag finns det färre svenskar som läser icke-engelskspråkig facklitteratur i allmänhet och fransk teologi i synnerhet. Samtidigt ökar intresset för postmodernt franskt tänkande starkt även inom teologin. Men de nyaste bidragen från franskt håll kan inte förstås rätt utan kunskap om utvecklingen inom fransk teologi och filosofi under 1900-talet. Därför är Tomas Orylskis presentation av moderna franska teologer så angelägen för det fortsatta utbytet mellan svenskt och franskt teologiskt tänkande.«
Werner Jeanrond i bokens förord