Mer än tecken – Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar

234 kr

Artikelnr: 9789175806181 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 311 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

På vilket sätt beskrivs och tolkas människors kroppar i kristen liturgi? Traditionellt har man utgått från vad text och musik säger, försökt tolka orden och symbolerna. Men vad händer om man istället ser liturgin som en händelse, undersöker vad som sker mellan människor och deras kroppar, med hjälp av teorier som rör fenomenologi och performance?

Avhandlingens konkreta utgångspunkt är kyrkospelet, något som varken är traditionell gudstjänst eller teater. Utifrån ett kyrkospel, som baserar sig på en romansvit av Kerstin Ekman, besvarar författaren frågeställningen. Hon går igenom de synsätt som finns kring kroppslighet i gudstjänstsammanhang. Lyfter fram semiotiken i liturgiken, prövar att sätta symbolerna i fokus, hämtar inspiration från iscensättning inom teater och estetik, undersöker sambandet mellan språk, rum och kroppar, gör en djupdykning i Maurice Merleau-Pontys fenomenologi och fäster vår uppmärksamhet på den spännande vändning som teaterkonsten genomgått under det senaste halvseklet.

Undersökningen utmynnar i uppslag till en förändrad förståelse av kroppen och ett performativt synsätt, pekar på det specifika i genren liturgisk dramatik och uppmanar oss att se på människors kroppar i gudstjänsten som något mer än tecken.