Medeltidskyrkan i Uppland

258 kr

Artikelnr: 9789175806723 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 210 Format: | Illustrerad av: Rikt illustrerad i färg och sv/v.
Beskrivning

Beskrivning

Vi ser dem omsorgsfullt placerade i landskapet – de medeltida kyrkorna. De är våra äldsta bevarade byggnader och har varit i bruk kontinuerligt alltsedan de uppfördes. Hur uppfattar vi dessa byggnadsverk idag? Vilka förhållningssätt har vi när vi förvaltar och utvecklar kyrkorummen? Hur kan vi omforma rummen så att deras unika värden bevaras samtidigt som de möter 2000-talets andliga behov och den gudstjänstfirande församlingens gemenskap?

Den här boken berättar om hur kyrkorummen sakta förändrats genom århundraden med betoning på 1900-talet. Genom kunskap och förståelse för tidigare förändringar får den som intresserar sig för frågor som ovan god hjälp. Exemplen är hämtade från Uppland men beskrivningen har stor relevans även för kyrkor i övriga landet.

Boken, som är rikt illustrerad med fotografier och skisser, bidrar till ett nytt sätt att läsa gamla kyrkorum. Det som uppfattas som orört och opåverkat sedan århundraden kanske i själva verket är från 1920-talet! Det handlar om restaurering: en samlad kvalificerad insats där ställning tas till bevarande i en eller annan form och där arkitekten är den som ansvarar för helhetsgestaltningen.

Boken riktar sig till såväl de som har att förvalta och hantera våra kyrkor som till brukare och alla de som ser kyrkobyggnaderna som en omistlig del av vårt gemensamma kulturarv.

Lotta Gustafsson är tekn. dr och arkitekt och verksam i företaget Gustafsson Nyström Arkitekter AB med bl.a. uppdrag i kyrkor.