Med skilda tungors ljud – SVENSKT GUDSTJÄNSTLIV 2013

199 kr

Artikelnr: 9789175806648 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 227Format: | Redaktör: | Övrigt:

Ingår i serien Svenskt Gudstjänstliv, Årgång 88 / 2013

Beskrivning

Beskrivning

Körsång är en mäktig folkrörelse och en viktig del av kyrkolivet i Sverige. Närmare 600 000 svenskar sjunger i kör och enbart Svenska kyrkan har mer än 100 000 körsångare, varav ca 30 000 är barn. Vad betyder körsången för alla dessa människor? Vad betyder den för de sammanhang där körerna sjunger? I denna bok ger Sune Fahlgren en överblick av vad han kallar körskapet i svensk frikyrklighet, Rolf Larsson skildrar Sveriges Kyrkosångsförbunds historia och Gunnel Fagius fördjupar sig i barnkörernas utveckling och nutida roll i gudstjänstlivet. I kören samverkar många röster till en gemensam klang. Kan olika språk på liknande sätt klinga harmoniskt tillsammans i en och samma gudstjänst? Den frågan ställer och besvarar Ralf Thiedemann. I bokens sista artikel behandlar Mikael Isacson bönen ”Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten”. Därefter följer recensioner av nyutkommen litteratur samt en lista med böcker att notera.

Författarna:
Gunnel Fagius,  fil. mag. i musikvetenskap, musiklärare, kyrkomusiker och forskningssamordnare vid Uppsala universitets Körcentrum. Sune Fahlgren, teol. dr, högskolelektor i praktisk teologi vid Teologiska Högskolan Stockholm och Umeå universitet. Mikael Isacson, teol. dr, kyrkoherde i Lilla Edets pastorat, Göteborgs stift. Rolf Larsson, teol. kand., kantor och prost em. Ralf Thiedemann, dipl. theol., komminister i Ivetofta-Gualövs församling, Lunds stift.

Redaktör för årsboken:
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, Lunds universitet.