Med evig kärlek

262 kr

Artikelnr: 9789175806662 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 392Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Få saker är mer oumbärliga för ett varmt andligt liv än regelbunden läsning. Ord som fäster tanken och hjärtat vid Gud kan, om de läses med eftertanke, ge ”liv, och liv i överflöd”. Läsningen blir såväl födelseplats som växtplats för tron.

Betraktelserna i denna bok är ämnade för daglig läsning under ett år. De följer kyrkoåret och har nedtecknats i umgänget med Guds ord och den kristna traditionen. Vi får möjlighet att upptäcka dyrgripar i trons rikedomar som kanske tidigare varit dolda för oss.

När Skriften läses uthålligt och i kyrkans gemenskap växer tron på Guds löften. Vi är inte längre enskilda kristna som har vår privata andakt, vi tillhör i det fördolda de heligas gemenskap och vandrar tillsammans genom bönens land. Vi delar varandras vittnesbörd och får tröst och uppmuntran längs vägen.