Mässan och armborstet, uppror och reformation i Sverige 1525–1544

249 kr

Artikelnr: 9789175804538 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 410 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Under början av 1500-talet trädde olika samhällsgrupper i Sverige i allians med varandra i en gemensam kamp mot Gustav Vasas regim. I dessa allianser ingick även kyrkans representanter, allt från sockenpräster till biskopar. De olika samhällsgrupperna i dessa upprorsallianser kunde ha olika skäl till sin agitation, men de samlades alla i ett samfällt motstånd mot de pågående omdaningarna av kyrkans lära och bruk, det vill säga den process som vi kallar reformationen.

Detta reformationsmotstånd, och den fromhetskultur som detta
motstånd vilade på, undersöks i denna bok där fokus dessutom riktas mot regeringsmaktens respons på denna agitation.

I den här spännande boken utmanas den traditionella bilden av reformationens införande i Sverige och det tecknas en bild av uppror som till stora delar syftade till bot och försoning. De beskrivs också som början på en längre tids förhandlingar om den traditionella religionens roll i det svenska riket.

Martin Berntson (f. 1972) är fil. dr i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.