Martin Luther – Människohjärtat och Bibeln

198 kr

Artikelnr: 9789175807676 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 205 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Syndaförlåtelsen sedd som ett kärleksfullt blöjbyte på småbarn, uppmaningar att »hoppa och dansa av översvallande glädje« – hur många förknippar detta med Luther? Denna bok har kommit till som en uppgörelse med den ensidigt negativa schablonbild av Martin Luther som dominerar i Sverige. Den behandlar inte Luthers teologi och är inte skriven av en teolog utan av en språkvetare.

Då Luther är intensivt närvarande i allt han skriver kan man inte syssla med hans texter under trettio år utan att få en uppfattning om honom som person. Det är den äldre Luther som tecknas, från fyrtioårsåldern och framåt. I centrum står bibelöversättningen med Luthers företal och kommentarer. Här möter man hans personliga fromhet och gudsföreställning på ett annat, mera omedelbart sätt än i dogmatiska teologiska skrifter. En annan källa är Bordssamtalen, som ger en inblick i vardags- och familjelivet i Svarta klostret i Wittenberg. Det som belyses är de i Sverige i stort sett okända, ljusa sidorna i Martin Luthers rika, komplicerade och spänningsfyllda personlighet.

Birgit Stolt har tidigare skrivit flera böcker och en lång rad artiklar om språket i Luthers skrifter. Från 1979 fram till sin pensionering 1992 var hon professor i tyska vid Stockholms universitet.