Makarios andliga homilier

189 kr

Artikelnr: 9789175802008 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 175 Format: | Översättare: | Övrigt:

Inledning av Samuel Rubenson

Beskrivning

Beskrivning

Boken som varit en klar källåder i hela kyrkans historia.
Få texter har spelat en så stor roll i den kristna mystikens historia och få har haft en sådan ekumenisk spridning som Makarios andliga homilier, som här presenteras i urval. Med sitt starka bildspråk, sin andliga glöd och sprudlande glädje, sin djupa insikt i ondskans väsen och Andens verk, har homilierna gripit människor genom hela kyrkohistorien och i alla traditioner. Alla, från Gregorios av Nyssa och Symeon den nye teologen till Arndt och Wesley, från medeltida franciskaner till ryska staretser, från senantikens syriska munkar till vår tids andliga sökare och pilgrimer, alla har de druckit ur denna källa.
Översättning, som är den första till svenska, av TD Olof Andrén. Inledning av professor Samuel Rubenson.