Magister Petrus Olavi av Skänninge

149 kr

ISBN: 9789175803388 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 144 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Den heliga Birgitta hade två läromästare i sitt liv: magister Mathias från Linköping, berömd för sin lärdom i hela Europa, och magister Petrus Olavi från Skänninge, den fromme föreståndaren för Helgeandshuset i Skänninge. I den här boken ges många vittnesbörd från historiska källor om magister Petrus Olavi. Reformationen och upplysningen hade litet eller inget intresse för honom men därefter finns det intressanta upplysningar om hans person. Birgitta själv talade med stor beundran om honom som en betydande konstnär, diktare och komponist. Ärkebiskop Birger Gregersson sände honom sitt Birgittaofficium och bad honom att korrigera både den latinska texten och musiken och lovade att följa hans anvisningar. Både Henrik Schück och andra historiker på 1900-talet talade om honom med skepsis medan moderna teologer har rehabiliterat honom som en intressant och nyskapande teolog. Länge har Petrus Olavi levt i skuggan av magister Mathias. Denna bok försöker visa att de borde stå vid sidan av varandra i den heliga Birgittas historia.