Laurentius Petri, Svenskt Gudstjänstlivs årsbok, 2004

173 kr

Artikelnr: 9789175805573 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 191 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Varför en årsbok om Laurentius Petri? Vi lever just nu i en tid då många olika inslag i det svenska kyrkolivet befinner sig under omvärdering. Man diskuterar gudstjänstlivets utformning och det liturgiska språkets roll. Frågan om vilken roll psalm och sång skall ha i en modern kyrka står under debatt. Vad är en församling och vilken utformning och vilket innehåll skall församlingslivet ha? Laurentius Petri är den person som verkade längst under det turbulenta reformationstidevarvet. Han påverkade det mesta av det som skedde genom att föra en diplomatiskt skicklig kyrkopolitik med utgångspunkt i en egen genomtänkt syn på det reformatoriska skeendet. Han kom att påverka den kyrkorättsliga utvecklingen, synen på gudstjänst och böneliv, och tolkade församlingens roll och funktion i ett reformatoriskt perspektiv, teologiskt
och organisatoriskt.