Låt oss vara uppmärksamma

158 kr

Artikelnr: 9789177770275 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 114 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

Den här boken hjälper läsaren att förstå den gudomliga liturgins olika moment och påminner henne om eukaristins centrala plats i den kristnes liv. Varje söndagsmorgon färdas vi till Guds rike! Fader Lawrence vägleder vanliga troende på en historisk vandring i den tillbedjan som är den ortodoxa liturgin. Genom att studera liturgin bit för bit ger han både historisk bakgrund kring hur liturgin utvecklades, och teologisk insikt i bönerna som hjälper läsaren att fördjupa sin tillbedjan. När vi bättre förstår djupet av liturgin, dess innebörd och syfte, kan vi delta i den mer hängivet. Om du önskar en bättre förståelse av det du erfar på söndagens morgon och genom det kan närma dig Gud ännu mer är den här boken för dig.

Ärkepräst Lawrence Farley är präst i S:t Herman av Alaskas Ortodoxa kyrka (Orthodox Church of America) i Langley, British Columbia, Kanada. Han var tidigare präst i Anglikanska kyrkan men konverterade till Ortodoxa Kyrkan 1985 och läste sedan vid S:t Tikhons Ortodoxa seminarium i Pennsylvania. Förutom föreliggande bok har han också, på engelska, givit ut en serie böcker för bibelstudier, samt böckerna One Flesh, The Christian Old Testament, Following Egeria, och A Daily Calendar of Saints.