Lära till Guds ära

168 kr

Artikelnr: 9789175803319 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 200 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Hur är det att i tidiga tonår skiljas från sina närmaste för att studera på en internatskola? Eller att som vuxen elev bli tvungen att anpassa sig till en skolas regler? Denna bok handlar om pojkars och unga mäns lärande och liv på en unik skola i Sverige: det kristna, privata internatläroverket Fjellstedtska skolan i Uppsala. Skolan verkade som ungdomsskola under perioden 1862–1982. Boken ger en inblick i det inre livet på ett internatläroverk och hur skolan påverkade eleverna. Studien bygger på insänt material såsom dagböcker och minnesanteckningar. Den har kommit till på initiativ av Kamratföreningen Gamla Fjellstedtare och har i huvudsak finansierats genom medel från föreningen.

Else-Maj Eineborg Falk är fil.dr i pedagogik och är idag verksam som enhetschef vid Avdelningen för utbildning, forskning och kultur på Kyrkokansliet i Uppsala. Hon har tidigare varit lektor i pedagogik vid Högskolan i Gävle och Lärarhögskolan i Stockholm. Hon disputerade 1999 vid Uppsala universitet på en avhandling i pedagogik med titeln Lärare tar gestalt. En hermeneutisk studie av texter om lärarblivande på distans. Med studien Prästblivande och prästvarande deltog hon i utredningen Prästutbildning i förändring. En utredning om Svenska kyrkans prästutbildning.