Kyrkornas mysterium

274 kr

Artikelnr: 9789175807423 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 232 Format: | Illustrerad av: Rikt illustrerad med färgbilder Övrigt:

Tillfälligt slut

Beskrivning

Beskrivning

Detta är en unik bok om kyrkorna i Sverige och vad som sker i dem. En stark berättande text, åtskilliga faktarutor och en mängd vackra illustrationer som är kommenterade. Den lär bli omistlig för alla som intresserar sig för kyrkorummet i nutid och historia.

I det svenska kulturarvet är kyrkorna den största gruppen byggnader. De finns över hela landet, de är från tio olika århundraden, och de ser olika ut. Ändå går varenda en att känna igen som en kyrka. I motsats till de flesta andra kulturminnen har de haft samma funktion hela tiden: de är inte bara byggnader utan rum, anordnade för gudstjänst. Varför ser de ut som de gör? Hur har de förändrats? Vilka skillnader finns mellan ett rum från tidig medeltid och ett modernt kyrkorum – och varför är de ändå så lika varandra? Boken Kyrkornas mysterium handlar om rummets utformning och de inventarier som funnits där – också de som kanske kommit ur bruk men ändå finns kvar. Både helheten och detaljerna är formade av människornas gudstjänst och kyrkans tro. Det blir en fascinerande vandring genom växelspelet mellan det bestående och förändringarna, där delar av den månghundraåriga kyrkan kan ha fått nya funktioner. Läsaren får hjälp att hitta »århundrades-ringar« i kyrkorummet som kan knyta vår tid till gångna tiders församlingsliv, och lära känna både vanligt folks andliga erfarenheter och de teologiska distinktioner som församlingspräst och kyrkoledning formulerat. Både rummets olika delar, dess bildvärld och alla dess inventarier placeras in i ett meningsfullt sammanhang.

Boken ingår i Vitterhetsakademins projekt kring sockenkyrkorna. Huvudförfattaren Peter Bexell är teologie doktor med inriktning på gudstjänstens och kyrkolivets teologi, och präst med stifts- och församlingserfarenhet.