Kyrkomusik – Svenskt gudstjänstliv 2012

222 kr

Artikelnr: 9789175805665 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 231 Format: | Övrigt:

Svenskt Gudstjänstliv, Årgång 87 / 2012

Beskrivning

Beskrivning

Musiken utgör en av kyrkornas viktigaste kontaktytor med det omgivande samhället. De öppna dörrarna vid musikgudstjänst och konsert lockar besökare att delta i mötet mellan klingande musik och kyrkorummets symboler. Musikens närvaro vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg, och i församlingar skapar inte minst sångens plats i ungdomsgrupper och körer utrymmen för evangelisation, nyfunna möten och vägar att närma sig kristen tro. Även för kulturen i stort har det kyrkliga musiklivet under decennier spelat en avgörande roll tack vare sin höga och jämna kvalitet. I dag pekar tydliga tecken på att kyrkomusiken står i ett intressant brytningsskede. Allt mer av 1900-talets starka men centraliserade kyrkomusik ger vika för en rik mångfald vad gäller musikens stil och genre, liturgins instrument och andliga inspiration, musikernas examina och nationalitet. I en sådan verklighet söker denna årsbok förena historisk fördjupning och nedslag i angelägen nutid med artiklar som diskuterar kyrkomusikens speciella kallelse mellan det konstnärliga och det teologiska området.

Författare:
Sverker Jullander, fil. dr, diplomorganist och professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet
Johannes Landgren, fil. dr, diplomorganist och professor i orgelspel vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet
Mattias Lundberg, fil. dr, forskarassistent i musikvetenskap vid Uppsala universitet och raritetsbibliotekarie vid Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm
Jonas Lundblad, teol. kand., konsertorganist och doktorand i systematisk teologi, Lunds universitet
Lena Petersson, teol. dr, lärare och studierektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund
Gustaf Sjökvist, professor, hovorganist och f.d. domkyrkoorganist i Storkyrkan, Stockholm

Redaktörer för årsboken:
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, Lunds universitet
Jonas Lundblad, konsertorganist och doktorand i systematisk teologi, Lunds universitet

Redaktion:
Stephan Borgehammar, Anna J. Evertsson, Ragnar Holte, Jonas Lundblad, Sven-Åke Selander och Stina Fallberg Sundmark.