Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv

262 kr

Artikelnr: 9789175807928 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 492 Format: | Redaktör: || Övrigt:

Nummer 97 i serien Bibliotheca Theologiae Practicae (BTP)

Beskrivning

Beskrivning

Den kristna kyrkan har genom sin historia alltid förhållit sig till olika former av lagar, ordningar och regler. Förutom världsliga lagar och regler som gällt i de samhällen där kristendomen har etablerats, har det också skapats inomkyrkliga lagar, regler och lagsamlingar. Många påbud och regler återfinns i och utgår från Bibeln; andra ordningar har slagits fast vid olika kyrkomöten eller inom kloster och kommuniteter. På sikt skulle också påbud i olika påvliga brev få kyrkorättslig auktoritet. Inom den katolska kyrkan sammanställdes under medeltiden det omfattande verket Corpus iuris canonici vilket ägde laga kraft ännu på 1900-talet. Trots att reformatorerna tog avstånd från den katolska kyrkorätten kom man också inom de protestantiska kyrkorna att utfärda kyrkoordningar och kyrkolagar. I likhet med all sorts lagstiftning återspeglar de kyrkliga lagarna den tid och det samhälle där de tillkommit. Samtidigt har de genom sin auktoritet också påverkat samhället under flera hundra år. I denna antologi medverkar 27 skribenter och här presenteras olika infallsvinklar på kyrkorätten från tidig medeltid fram till vår egen tid. Det handlar om allt från kanonisk rätt, korståg och nordiska landskapslagar till tidigmoderna kyrkoordningar och modern religionsfrihetslagstiftning. Då kyrklig rätt inte sällan kodifieras i syfte att definiera den rätta läran eller det rätta bruket har vi valt att kalla volymen Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv.

Boken är en festskrift till professor Bertil Nilsson (f. 1951), som under sin forskargärning varit en av de främsta nordiska företrädarna för det kyrkorättsvetenskapliga studiet.