Kyrkan lovsjunger – En bok om gudstjänstens och musikens teologi

145 kr

Artikelnr: 9789177770824 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 99Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Har vi någonsin konsumerat så mycket musik som i dag? Räkna de inpluggade hörlurarna på busshållplatsen eller på löprundan. Människan är musisk.
Vilka texter är det som återkommer i så gott som alla gudstjänster över hela världen och läses och beds av alla överallt och genom alla tider? Varför håller just dessa ord att leva på in i framtiden?
Kyrkan lovsjunger är ett försök att skildra kyrkans lovsång från insidan: så här sjunger kyrkan, så här fungerar hennes gudstjänst inifrån. Boken är skriven för den som i kyrkbänken en vanlig söndag börjar fundera på varför vi sjunger som vi gör eller varför körens unisona stycke mellan texterna låter som det gör. Och vilka texter som återkommer, söndag efter söndag. Vad är det som förenar oss i den världsvida kyrkan? Och vad händer med oss i kyrkbänken när vi ber samma ord varje söndag?
Musiken och orden har funnits mer eller mindre oföränd- rade genom kyrkans historia. Tvärs genom alla kulturer och de mest skilda uttryckssätt har kyrkan format sin lovsång för att lovsjunga Gud. Välkommen med när kyrkan lovsjunger!

Carl Sjögren är kyrkoherde i Mölndal och har tidigare bland annat varit domprost i Skara. Han har varit verksam som föreläsare och inspiratör för kyrkomusik och liturgi i många olika sammanhang. Ingick i kyrkohandboksarbetet i Svenska kyrkan 2014–2017.