Kyrka här och nu

244 kr

Artikelnr: 9789177771487 Kategori: Förlag: | Utgivningsdatum: 2020-05-26 Antal sidor: 234 Format: | Redaktör: | Övrigt:

aKF:s årsbok 2019

Beskrivning

Beskrivning

Kyrka här och nu är arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2019.
Många människor säger sig vilja fånga dagen och leva här och nu, i nuet. Också för kyrkan är nuet, presens, helt centralt; kyrkan kan inte vara kyrka på annat sätt än här och nu, men för att detta ska kunna vara möjligt måste kyrkan och den kristne leva i kontinuitet med gårdagen, det som varit, med sikte på framtiden, det som ska komma.
Kyrkan överbryggar tiden, men manifesterar sig alltid i en viss tid, i en viss situation, i en viss kontext – som hon påverkas av och på många sätt blir beroende av. Kyrkan är inte statisk, och varken kyrkan eller tron förblir oföränderlig genom historien. Kyrkan har alltid påverkats av sin tid.
Ibland har denna påverkan inneburit nya insikter i tron, ibland har påverkan lett i fel riktning, bort från trons centrum.
Det som hela tiden blir avgörande är kontinuiteten, eller bristen på kontinuitet, det vill säga ett brott där det nya saknar förbindelse med det som varit kyrkans tro genom tiderna.
Texterna i årsboken lyfter frågeställningar och ger olika perspektiv på vad det innebär att vara kyrka här och nu.