Konst och andlighet – Mystiker och särlingar i Norden

219 kr

Artikelnr: 9789177770213 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 200Format: |
Beskrivning

Beskrivning

I dagens samtidskonst finner vi ett pånyttfött intresse för andligheten. Många av de idéer som fanns för hundra år sedan har kommit tillbaka. En förklaring kan vara en reaktion mot det ytliga och materiella i vårt samhälle, men det kan även handla om våra dagars domedagsstämning som bidragande orsak till att människor söker efter något mer innerligt och bestående.

Essäsamlingen Konst och andlighet. Mystiker och särlingar i Norden presenterar femton konstnärer som alla ville förmedla andliga budskap. Gemensamt för dessa är att de i sin konst velat ge plats för det mystiska som uttryck för innerligheten som finns i alla religioner. Många av dessa konstnärer glömdes bort, men vissa har fått upprättelse genom retrospektiva utställningar. Några av dessa är Hilma af Klint och Violet Tengberg, som tillhör de främsta företrädarna inom svensk 1900–talskonst. Deras uppdrag var profetiskt – de ville med hjälp av konsten sprida kärleksbudskapet som förmedlats av en högre makt. Det mest utmärkande för dessa konstnärer är viljan till Sanning, en längtan efter det innersta ljuset och konsten som vägvisare till det gudomliga. Kanske är mänskligheten först idag mogen att förstå Hilma af Klints, Violet Tengbergs och andra visionära konstnärers andliga konst. Därför är det angeläget att dessa mystiker och särlingar lyfts fram i ljuset.