John Cullberg. Biskop, religionsfilosof och samtidskritiker

318 kr

Artikelnr: 9789177772361 Kategorier: , , Förlag: | Antal sidor: 519Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Mitt under brinnande världskrig vigs John Cullberg (1895–1983) till biskop. Han är en då en uppmärksammad religionsfilosof med konservativ politisk förankring. Redan under 1920­-talet startar Cullberg sin akademiska karriär och blir doktor i både filosofi och teologi och han förblir religionsfilosof livet ut.
Efter att ha varit församlingspräst blir John Cullberg 1940 biskop i Västerås stift (1940–1962). Som biskop bekämpar han partipolitiseringen av Svenska kyrkan, stöder ett ökat engagemang och inflytande för lekmännen, röstar för att kvinnor ska få prästvigas och ger hårt arbetande högkyrkliga präster sitt stöd.
John Cullberg är samtidskritiker, både när det gäller kyrka och samhälle, och som uppmärksammad debattör drar han fulla hus. Cullberg kan kritisera vad han anser vara demokratins avigsidor men är också socialt engagerad i Sverige och utomlands. Han driver frågor om internationellt bistånd och är till exempel medlare i Cypernkrisen.

Boken John Cullberg. Biskop, religionsfilosof och samtidskritiker är det första arbetet som presenterar en av de mest intressanta och komplicerade kyrkoledarna i Svenska kyrkan. I boken bidrar dryga dussinet författare till en spännande framställning av biskop Cullbergs insatser för Västerås stift, för Svenska kyrkan och för den världsvida kyrkan.

Författare: Birgitta Brodd, Bo Hanson, Gunnar Weman, Inga Sanner, Johan Cullberg, Jonas Jonson, Karin Johannesson, Lennart Sjöström, Mikael Mogren, Sven-Erik Brodd, Torbjörn Aronson