John Cullberg. Biskop, religionsfilosof och samtidskritiker

318 kr

Artikelnr: 9789177772361 Kategorier: , , Förlag: | Antal sidor: 519 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Mitt under brinnande världskrig vigs John Cullberg (1895–1983) till biskop. Han är en då en uppmärksammad religionsfilosof med konservativ politisk förankring. Redan under 1920­-talet startar Cullberg sin akademiska karriär och blir doktor i både filosofi och teologi och han förblir religionsfilosof livet ut.
Efter att ha varit församlingspräst blir John Cullberg 1940 biskop i Västerås stift (1940–1962). Som biskop bekämpar han partipolitiseringen av Svenska kyrkan, stöder ett ökat engagemang och inflytande för lekmännen, röstar för att kvinnor ska få prästvigas och ger hårt arbetande högkyrkliga präster sitt stöd.
John Cullberg är samtidskritiker, både när det gäller kyrka och samhälle, och som uppmärksammad debattör drar han fulla hus. Cullberg kan kritisera vad han anser vara demokratins avigsidor men är också socialt engagerad i Sverige och utomlands. Han driver frågor om internationellt bistånd och är till exempel medlare i Cypernkrisen.

Boken John Cullberg. Biskop, religionsfilosof och samtidskritiker är det första arbetet som presenterar en av de mest intressanta och komplicerade kyrkoledarna i Svenska kyrkan. I boken bidrar dryga dussinet författare till en spännande framställning av biskop Cullbergs insatser för Västerås stift, för Svenska kyrkan och för den världsvida kyrkan.

Författare & Kapitel:
Sven-Erik Brodd: Biskopen som filosof, kritiker och klerk. Libertas ecclesiae (Om ecklesiologi och politisk teori i John Cullbergs teologi). John Cullbergs bibliografi 1918 1975, med inledning
Jonas Jonsson: John Cullberg: Konturer av ett liv I. John Cullberg: Konturer av ett liv II. John Cullberg: Konturer av ett liv III. John Cullberg: Konturer av ett liv IV. John Cullberg: Konturer av ett liv V
Inga Sanner: John Cullberg och kulturidealismen
Birgitta Brodd: John Cullbergs uppfattning om demokrati och dess utveckling. Debatten om John Cullbergs hållning till demokrati och nazism
Torbjörn Aronsson: John Cullberg, Svensk tidskrift och högern i demokratins genombrottstid
Gunnar Weman: John Cullberg och gestaltningen av Svenska kyrkans gudstjänst
Bo Hansson: John Cullbergs syn på verklighet
Karin Johannesson: På jakt efter en skapelseförankrad kristologi
Johan Cullberg: Pappa och familjen
Mikael Mogren: Arvet efter John Cullberg i Västerås stift