Inkorporerad

Artikelnr: 9789175804392 Kategori: Författare: | Förlag: | Utgivningsdatum: 2020-02-04 Format: | Övrigt:

Köp e-boken på adlibris.se

Beskrivning

Beskrivning

– Vad skall boken handla om? … blev en vanlig fråga från medlemmarna i församlingen när det blev känt att jag skulle vara tjänstledig för att skriva. – Om dig och mig och vårt arbete! … hade varit ett fiffigt och bra svar. Men det sa jag aldrig. Svaret blev istället att den skulle handla om kyrkans identitet och väsen, om organisationsteori, om medarbetarskap och ledarskap, om bristande samsyn bland anställda och förtroendevalda, om delaktighet eller något annat. Svaren blev olika beroende på vem som frågade och vad jag just då gick och grunnade på. Och så är det faktiskt. Den handlar om allt detta och lite till.
Så inleds boken som är en reflektion om kyrkligt medarbetarskap. Både teologiska och organisationsteoretiska aspekter används för att belysa ämnet. En viktig utgångspunkt för kyrkligt medarbetarskap är organisationens och medarbetarens självförståelse; både som gemenskap och som enskilda är vi ”inkorporerade” i Kristus och vår uppgift sammanfaller med hans. Vi utgör också tillsammans en dynamiskt levande social kropp och en lärande miljö.
Författaren vill med boken bidra till ett samtal om hur kyrkans organisatoriska framträdelseformer, till exempel hennes ledarskaps- och frivilligarbete kan gestaltas så att det som kyrkan är också blir tydligt i det som kyrkan gör.

Per Anders Sandgren (f. 1966) är präst i Svenska kyrkan. Han har teologie licentiatexamen i kyrko- och samfundsvetenskap samt magisterexamen i ledarskap.