Herrnhutismen i Västsverige

225 kr

Artikelnr: 9789177771197 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 173 Format: | Redaktör: ||
Beskrivning

Beskrivning

Västsverige blev tidigt ett centrum för herrnhutismen i Sverige och redan vid 1700-talets mitt hade Brödrakyrkan en stark ställning i handelsstäder som Göteborg och Uddevalla, på landsbygden och i handelssocknar som Toarp, Rångedala och Främmestad. Att herrnhutismen var organiserad som moderna nätverksorganisationer skapar svårigheter för vår tids historiker eftersom verksamheten avkastat ett annorlunda och relativt sparsamt källmaterial. Det har i sin tur bland annat medfört att forskningen om herrnhutismen är ringa i förhållande till dess betydelse för Göteborg och Västsveriges kultur- och samhällsutveckling. Den här antologin syftar till att i någon mån råda bot på detta och ge ett bidrag till ett styvmoderligt behandlat men nog så viktigt ämne.