Heidelbergkatekesen

152 kr

Artikelnr: 9789175807133 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 102 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

»Vad är din enda tröst i livet och i döden?« Det måste vara en av de djupa frågor som Sokrates i sitt försvarstal ansåg att livet inte vore värt att leva utan att ställa. Vi kan besvara den frågan med »hälsa«, »glädje«, »familj«, »status«, »rikedom« och så vidare. Heidelbergkatekesen besvarar frågan om din grundläggande tröst med: »Att jag, med kropp och själ både i livet och i döden, inte tillhör mig själv utan min trogne frälsare Jesus Kristus.« Detta budskap om tröst utvecklas sedan utifrån Den apostoliska trosbekännelsen, Guds tio bud, dop och nattvard samt Herrens bön. Heidelbergkatekesen publicerades 1563 för att ge alla evangeliskt troende vägledning till en del av livets stora frågor.

Heidelbergkatekesen utarbetades av en kommitté teologiprofessorer och kyrkoherdar som tillsatts av kurfursten Fredrik III. Ansvarig för den svenska utgåvan är Sebastian Rehnman, professor i filosofi vid Universitetet i Stavanger och adjungerad professor i religionsfilosofi vid Misjonshøgskolen, Stavanger.