Hebreiska bibeln debatterad

305 kr

Artikelnr: 9789177772309 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 418Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Den här studien undersöker hur Hebreiska bibeln, i Sverige ofta förstådd som ”Gamla testamentet”, debatteras, tolkas och framställs i dagstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet mellan 1987 och 2017. Läraren och författaren Birgitta Onsell kräver ett förord till Gamla testamentet, författaren och dramatikern Eva Moberg föreslår att Gamla testamentet redigeras och i samband med en uppmärksammad predikan av pingstpastor Åke Green diskuteras huruvida förkunnelse utifrån vissa bibeltexter borde förbjudas. Utifrån tre debatter analyseras diskurser om Gamla testamentet samt en så kallad gammaltestamentlig kvinnosyn, gudsbild och syn på homosexualitet. Vilka mönster uppträder i diskurserna, hur kan de förstås i relation till den sociala kontexten och hur förändras de under den utvalda tidsperioden? Vilken kritik kan riktas mot diskurserna utifrån bibelvetenskaplig forskning?
Studien analyserar vidare vilka bibeltexter, bibeltolkningar och bibeltolkare som anses nyhetsvärdiga samt vad som kan beskrivas karaktärisera en medialiserad bibel.
Genom att analysera debatterna i relation till den sociala kontexten, religiös komplexitet, bakomliggande ideologier, medielogik och bibelvetenskaplig forskning ges förklaringar till, såväl som utmanande perspektiv på, de dominerande bibeltolkningarna.

Hanna Liljefors är verksam vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Det här är hennes doktorsavhandling i bibelvetenskap (Hebreiska bibelns exegetik).