Harald Göransson – HELA SERIEN

690 kr

Artikelnr: 9789175807867 Kategori: Författare: | Förlag: | Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Harald Göransson (1917–2004) var en central gestalt inom svensk kyrkomusik under 1900-talet. Vid sidan av sitt arbete som kyrkomusiker var han även musikkonsulent och musikpedagog, med ett starkt intresse för folkbildning. Genom sin verksamhet vid Musikhögskolan i Stockholm påverkade han flera generationer kyrkomusiker, samtidigt som han gav ut äldre och nyare musik för praktiskt bruk. Göranssons kontaktnät var omfattande och byggde på internationella studieresor. Han deltog energiskt i sin samtids diskussioner kring kyrkomusik och formulerade tidigt en genomtänkt musikteologi. Han fick huvudansvaret för musiken i 1986 års svenska psalmbok och i kyrkohandboken från samma år. Hans inträngande källstudier kring äldre tiders psalm- sång ledde fram till en doktorsavhandling i musikvetenskap men också ett flertal populärvetenskapliga texter.

Studien utgör ett forskningsprojekt som varit finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Böckerna hör nära samman, men kan läsas enskilt:

Författaren Anders Dillmar är kyrkomusiker, filosofie doktor i musikvetenskap och teologie kandidat. 2001 skrev Dillmar en avhandling om Johann Christian Friedrich Hæffners koralbok 1820–1821 till den wallinska psalmboken 1819.