Gunnar Rosendal – En banbrytare för kyrklig förnyelse

Artikelnr: 9789177770763 Kategori: Förlag: | Format: | Övrigt:

Köp e-boken på adlibris.se

Beskrivning

Beskrivning

Gunnar Rosendal – fader Gunnar i Osby – är en av det sven-ska 1900-talets intressantaste och märkligaste präster. Hans böcker om kyrklig förnyelse började utkomma på 1930-talet och blev som en utmanande väckelsesignal. Han förändrade bilden av Svenska kyrkan. Gudstjänsten fick tillbaka sin glädje och skönhet. Kyrkan måste frimodigt visa hur Gud kommer människor till mötes för att ge svaret på de stora livsfrågorna. »Vi måste bryta igenom meta-fysikvallen och öppna vägen för Gud till oss«, sa han. Nattvardsfirandet i varje högmässa måste bli alla kyrkoförsamlingars centrum. Mässan är himlen på jorden.

Mer än någon annan församlingspräst har Rosendals tankar påverkat guds-tjänstlivet i Svenska kyrkan. Från en djup vågdal tände han en nattvardsväckelse och visade på den liturgiska rikedom, som präglar hela kyrkan idag. Det går inte att förstå dagens kyrkoliv i Sverige utan att räkna med Rosendals insats. Ofta i motvind blev han banbrytare för det som idag överallt blivit självklart. Allt han skrev utgick från hans egen erfarenhet som präst mitt i sin församling.

Samtidigt var han en excentrisk personlighet, som lockade till motsägelser, men som genom sitt charmerande sätt blev den folkligt populäre »fader Gunnar« för hela Sverige.

Den här boken av elva författare är ett pionjärverk – den första mer omfattande skildringen av Rosendals person, gärning och teologiska tänkande. Berättelsen om Gunnar Rosendal är ett viktigt stycke svensk kyrkohistoria.